Should I Answer - Bruksanvisning

Introduktion

Should I Answer (SIA) är en gratis community-baserad säkerhets applikation för mobiltelefoner med Android operativsystem som designats för att skydda dig mot oönskade samtal, all sorts oönskad telefonförsäljning eller dyra samtal kostande samtal, som betalsamtal eller samtal till utlandet.

Den är utvecklad av företaget Mister Group s.r.o. Om du har några frågor angående vår produkt, villkor eller sekretesspolicy, så kan du kontakta oss via mail på support@shouldianswer.net

Installation

 • Den bästa installationsmetoden är via Google Play Store som du kan hitta direkt i din mobil eller via Google Plays webbplats. Det finns inga andra officiella distributionskanaler för APK-installationsprogrammet.
 • Efter installationen är klar så måste du godkänna några tillstånd och ändra några systeminställningar för att försäkra optimal funktionalitet. Vår 'Konfigurering av Tillstånd' dialog kommer att hjälpa dig med detta. Var uppmärksam på detta.

Behörigheter & Rekommendationer

Denna applikation kräver Android 4.1 eller senare!

Rekommendationer för apparater med Android 6 eller senare

 • Du måste tillåta åtkomst till Telefon kontakter
 • Du måste tillåta åtkomst till Samtalsinfo
 • Du måste tillåta Visa över andra Appar tillståndet

Rekommendationer för apparater med Android 7 eller senare

 • Ställ in våran applikation som förvald "Telefon app" för att aktivera inhemsk samtalsfiltrering. Varför? Android 7 förser ny samtalsfiltrerings API som endast kan användas av förvals "Telefon appen"!

Rekommendationer för apparater med Android 4, 5 eller 6

Our app must be running to properly filter incoming calls. We recommend to:
 • Aktivera våran Åtkomlighets Tjänst
 • Avaktivera vår Batterioptimering
 • Exkludera från Skärmlåsnings optimeringar
Du finner detaljerade beskrivningar av behörigheter i Konfigurering av Tillstånd.

Funktioner

 • Community baserade skydd mot oönskade samtal från speciella Larm
 • Den fungerar bra även i platser utan Internet åtkomst
 • Användardatabas som uppdateras dagligen.
 • Enkel koll av telefonnummers betyg i din Samtalshistorik.
 • Lätt åtkomst för att läsa telefonnummer, användarrecensioner eller att skriva din egen recension.
 • Optimal automatisk samtalsblockering. (Denna funktion borde inte vara kompatibel med alla telefon modeller p.ga tillverkarnas modifikation av systemet)

Hur det fungerar

 • När ett nummer ringer, visar applikationen numrets betyg via meddelanden om säkerhetsbedömning (Varningar).
 • Varje betyg är baserad på recensioner i Community databasen, dina Telefonkontakter (om inget annat anges, ses som positiv) och dina egna betyg.
 • Alla ovanstående är kombinerade till POSITIV, NEUTRAL, NEGATIV eller OKÄND slutbetyg.
 • Tabben DITT BETYG tjänar för att bilda ditt egna betyg för ett nummer - kan vara publikt eller privat, de är alltid i förhållande till Community betyget.
 • Hur du upprätthåller eller blockerar samtal kan ställas in på INSTÄLLNINGARtabben.

Baserat på dina Inställningar så kommer applikationen bara visa information om inkommande/utgående samtal eller blockera dem.

För dessa funktioner kommer applikationen att kombinera informationen som du har angett i "DINA BETYG" tabben (denna info är första-prioritet, så du kan till ex markera ett lagrat nummer i dina Kontakter som negativt), i dina Kontakter (standard är Positiv, andra prioritet) och informationen från Community databasen (som sparats off-line i din mobil) som tredje prioritet

För att handhålla dessa funktioner så måste applikationen fortfarande köras i dina apparats minne - användaren måste se till och försäkra detta för vissa tillverkare.

Användargränssnitt

Logg

Detta är kärndelen av appen var vid användaren kan se till funktionerna för applikationen och vilka åtgärder som applikationen har vidtagit. Loggen innehåller Samtalshistoriken, läs den från systemloggen. Ikonen på vänster sida indikerar numrets betyg med följande mening:

negativt betyg
neutralt betyg
positivt betyg
okändt betyg

Nästa ikon informerar dig om samtalstyp och vidtagna åtgärder:

Lyckade Inkommande samtal
Missade Inkommande samtal
Blockerade Inkommande Samtal
Ogranskade Inkommande samtal(Skyddet var inte aktivt)
Lyckade Utgående samtal
Missade Utgående Samtal
Blockerade Utgående Samtal
Ogranskade Utgåede samtal(Skyddet var inte aktivt)

Tillgängliga Åtgärder:

 • Telefonnummer-klick : denna åtgärd öppnar skärmen med telefonnummer-detaljer med detaljerad information och vidare åtgärder: Ringa, Blockera, Skriv Betyg och ladda hem Betyg för numret.
 • Telefonnummer - håll inne länge : om du håller fingret länge på numret visas meny med åtgärder: Visa Detaljer, Ring Nummer, Kopiera nummer till klippbord och Websökning som öppnar vår webbsida med respektive nummer.
 • Samtals klick öppnar telefonloggen där du kan ändra loggen för samtalshistorik.

Om du drar skärmen på loggsidan upp en bit för att visa första raden och ovan så kommer den övre raden att visa tre logg indelningar (du kan trycka på någon av dom). När du skrollar ner så kommer raden att döljas automatiskt.

Loggavdelningar:

 • TELEFON denna lista innehåller alla samtal som tilldelats av telefonloggen
 • BLOCKERAD denna lista innehåller bara blockerade samtal. Återuppring dom om det behövs
 • GRANSKADE denna lista innehåller alla samtal som har blivit granskade av våran applikation

Använd 'Telefonnummer-detaljer' sidan eller 'Mitt Betyg' tabben för att lägga till ditt egna betyg som kommer användas i varningar och blockeringar.

Vissa loggfiler kan markeras med en röd text "Skyddet var ej aktivt!" eller "Skyddet kördes ej". Om detta händer var vänlig läs Skyddet var ej aktivt felsökning.

Dina Betyg

Denna sida är kärnan av betygsystemet som användes senast för att blockera eller tillåta samtal. I den här avdelningen kan du:

 • skapa POSITIV, NEGATIV eller NEUTRAL (för varje privat eller publik) betyg för varje nummer
 • sköt om dina skapade betyg - justera eller radera dom

Ditt betyg kan definieras för ett enstaka nummer eller flera telefonnummer genom att använda en mask. Tänk på när du ställer in en regel för stor utsträckning av telefonnummer att alltid dubbelkolla sannolikheten för konflikter av någon annan regel eller Kontakter.

Tillgängliga Åtgärder:

 • Betyg-filter : (längst upp på skärmen) hjälper till att filtrera betygsreglerna efter telefonnummer. Användbart om du söker efter någon specifik nummerregel. Tryck på linjen och fyll i valfritt nummer eller del av nummer.
 • Tryck för Användarbetyg : genom att trycka på något av dina betyg öppnar du ett fönster där du kan redigera respektive betyg. Där kan du ställa in betygsattribut, ta bort betyget, spara det eller ångra ändringarna.
 • Plusknapps-tryck : denna åtgärd öppnar fönstret för att skapa ett nytt betyg, se nedan Betyg på telefonnummer.

Som angivet ovan så kan du enkelt komma förbi ex. Community databas betyg genom att skapa din egen regel för ett specifikt nummer. På andra sidan så kan du enkelt skapa en blockering (=negativ) regel även för ett sparat nummer i dina kontakter. Kom ihåg att betyget kan markeras som Privat, om detta är fallet så kommer den inte att visas på internet utan kommer att bara att sparas på din mobil. Publicera aldrig betyg för privata nummer, markera dom som privata alltid. Det är bäst att skapa en regel genom att använda internationell landskod eller välj det exakta numret från LOGG fönstret och skapa ditt betyg där. Okända (gömda eller maskerade) nummer kan ej bli blockerade genom en regel utan kan endast blockeras genom INSTÄLLNINGS fönstret.

Inställningar

Denna sektion innehåller generella inställningar för appen.

Meddelanden

Skyddet är aktivt' Meddelnade
Här kan du enkelt Slå på/Slå av 'Skyddet är aktivt' meddelandet och ikonen som visas i meddelande området. Detta meddelande används av 'Förgrunds tjänsten' (genom att ha våran app som en Förgrunds-tjänst hjälper skyddet att bli uteslutet från att bli avslutat av batteritjänster eller minnestjänster).
Genom att avaktivera detta alternativ så kommer du att förlora meddelande breven och meddelande ikoner men den kommer också att avaktivera 'Förgrunds tjänsten' som kan nedgradera verksamhetsskyddet som kan göra att vissa samtal förblir obehandlade.
Visa information efter samtal
Här kan du slå på/stänga av visning av telefonnummer-detaljer efter avslutat samtal.
Visa Varning som Popup Fönster
Om aktiverat så kommer den skräddarsydda varningsfönstret med betygsinformation att visas medans ett samtal är aktivt.
Skapa Varning som System Meddelande
Om aktiverad så kommer systemmeddelanden med betyg för telefonnummer skapas under samtalets gång - detta visas i din telefons meddelande område inte som ett fönstermeddelande.
Meddela Blockerade Samtal
Blockering agerar automatiskt utan användarens uppmärksamhet. Du kan också välja om du önskar bli meddelad när en blockering sker.
Meddelanden om Statistik
Om "Statistik-Meddelanden (en gång varannan vecka)" är valt kommer appen visa systemstatistik som meddelande efter två veckor med en lista med utförda åtgärder. På detta sätt kan användaren enkelt kolla den överseende funktionaliteten och effektiviteten i applikationen.

Blockering

I denna avdelning så kan du konfigurera vilka inkommande/utgående samtal som skall blockeras. Kom ihåg att Dina Betyg fönstret så har du satt de ökade betygskällorna intill Community databasen. Nu kommer vi att bestämma vilka källor som vi vill använda för blockerings funktionalitet av applikationen och hur.

 • På Community DB sensitivitet handtaget så kan du välja vilken nivå av skydd i förhållande till Community databasen som du vill ha. Välj bara en av nivåerna från handtaget (standard är 'Standard Skydd' för att tala om för applikationen hur många negativa betyg som behövs för ett negativt nummer för att blockera numret när Community databas betyg används.
 • Du kan välja från 3 nivåer:
 • Högt Skydd med denna nivå så kommer bara en admin-godkänd recension att vara nog för att agera - som kan orsaka att ett nummer kan bli blockerat med bara en möjlig falskt positivt/negativt betyg
 • Standard Skydd: denna inställning kräver att minst 3 admin-godkända recensioner finns i databasen för att agera
 • Långt Skydd ett högt nummer av admin-godkända recensioner måste finnas för att agera, vilket betyder att ett fåtal samtal kommer att bli blockerat (du kan stärka detta genom att skriva din egna publika recension) men detta reducerar chansen av blockering av nummer som betygsatts en gång eller med små minimum betyg
Om ett negativt nummer med ett mindre negativt betyg ringer, kommer användaren meddelas om varför numret blev blockerat - du kan lägga till ditt egna (personliga eller publika) negativa betyg för ett sådant nummer eller sänka sensitiviteten. Detta borde hjälpa dig att undkomma oönskade blockeringar för samtal som betygsatts bara en gång.
 • Vi kan ställa in blockerings regler för INKOMMANDE och UTGÅENDE samtal i respektive avdelning och SMS/MMS (genom användning av 3dje-parts applikationer).
 • Lokalt negativt betygsatta nummer - om satta kommer alla nummer med som blivit lokalt skapta och sparade med negativt betyg att bli blockerade
 • Communiy negativt betygsatta nummer - om satta kommer Community databasen att användas och alla nummer som blivit negativt betygsatta av Community't blir blockerade
 • Nummer ej sparade i Kontakter - om satta så kommer alla nummer okänd för dig (ej sparade i kontakter) at bli blockerade
 • Dolda nummer - om satta, all maskerade/dolda nummer kommer bli blockerade
 • Utländska nummer - om satta kommer alla samtal från utlandet bli blockerade
 • Inkommande SMS och MMS kan också bli blockerat. För denna funktion ska funka så måste en kompatibel SMS hanterare vara installerad, var vänlig läs hjälp fönstret som visas om du markerar detta alternativ.

Ställ in inställningarna i förhållande till dina behöv. När du ställt in dom, kolla efter möjliga konflikter. Kom ihåg att kolla ditt egna betygregler i REGLER tabben och Community databas betygen för det specifika numret för att vara säker på att appen kommer att tjäna dig till ditt syfte. Kom också ihåg att sparade nummer i Kontakter utan någon vidare regel (edera Community eller din egen) är per automatik POSITIV.

Avancerad

Ladda ner betyg automatiskt
Om "Ladda ner recensioner automatiskt" är markerad och din mobil är ansluten till internet, så kommer användarrecensionerna för vissa nummer att laddas ner och visas automatiskt när du öppnar samtals-detaljerna. Detta kostar inte dig extra pengar, bara internet anslutningen används. Om detta alternativ inte är valt men telefonen är ansluten till internet så kommer användarens recensioner kunna laddas ner manuellt på samtals-detalj-fönstret. Om internet anslutningen är svag, använd Webb Sök funktionen istället.
Skicka anonym statistik om inkommande samtal
Om "Skicka anonym statistik om inkommande samtal" är valt har användaren möjligheten att skicka de OKÄNDA inkommande numren till servern - det betyder att endast numret skickas, utan vidare information, ingen personlig data skickas någonsin från din mobil. Integritet är viktigt för oss, därför sänder vi inte statistik om nummer sparade i dina Telefonkontakter! Endast okända nummer skickas om det alternativet är valt. De ger oss möjlighet att samla inkommande okända samtal från olika källor - därefter kontrollerar vårt team dessa nummer och om samma okända nummer ringer flera personer, gräver vi fram information om det och skapar en recension och ett betyg, vilket kommer att sparas i vår lokala databas.
Använd svara och lägg på för att skydda röstbrevlådan
Om samtalet är blockerat så kan personen fortfarande lämna ett meddelande till din röstbrevlåda. Valfritt så kan du välja Svara & Lägg på metoden för att skydda din röstbrevlåda. När denna funktion är vald kommer appen att blockera inkommande samtal genom att besvara samtalet och lägga på med ett undantag - applikationen kommer ej att svara samtalet om telefonen är i roaming läge. Använd endast denna funktion om du vet att du inte blir debiterad av att svara på inkommande samtal. Detta är en otestad funktion som inte funkar på alla telefonapparater för att den använder förbi passeringar Android support. Om du upplever problem, var vänlig använd ej denna funktion.
Samtalövervakning
Om aktiverad så kommer skyddet att vara aktivt och samtal blir granskade i förhållande till den nedre inställningen. AV aktivering kan användas om du temporärt behöver slå av ett samtalsövervakningen utan att av installera det.
Använd TELEFON_TILLSTÅND avlyssnare
Om aktiverad kommer applikationen använda TELEFON_TILLSTÅND avlyssnare för inkommande samtal.
Använd TELEFON_TILLSTÅND Körtids Mottagare
Om aktiverad så kommer applikationen använda TELEFON_TILLSTÅND Körtid Mottagare för inkommande samtal
Använd TELEFON_TILLSTÅND Mottagare
Detta är de första av systemmottagare som vi använder för att granska systemprocessen för etablering av samtal. Om du har problem med samtal som ej granskas av våran applikation så kan du slå på detta alternativ.
Använd NY_UTGÅENDE_SAMTAL Mottagare
Denna systemmottagare är vad vi använder för att granska systemprocessen för etablering av samtal. Om du har problem med samtal som ej granskas av våran applikation så kan du slå på detta alternativ.

Om

I denna avdelning kan du komma åt ytterligare information och export/import-funktioner. Skyddsstatistiken innehåller summerad information av hur många samtal som kontrollerats och blockerats, med dagliga siffror och totala.

 • Hjälp vårat Community öppnar en sida med tips om hur användare kan bidra till detta projekt. Om användaren väljer en av donations alternativen, visas en Google Play sida med önskad donation.
 • Online Bruksanvisning öppnar en internet sida med denna bruksanvisning.
 • Rapportera Problem : Om vissa appar kräver en lösning från våran tekniska support, tryck på denna knapp och ett fönster med öppnar där du kan rapportera. Skriv ditt namn, kolla din epost-adress som du angivit (eller ange ett nytt så vi kan kontakta dig) och skriv smått med några ord om ditt problem (oftast ange numret som orsakade problemet kommer att hjälpa). Rapportering med tom beskriving kommer att tas bort. Applikationens loggar kommer att läggas till automatiskt.
 • Exportera / Importera visar fönster för exportering och importering av data. Denna sektion tjänar till säkerhetskopiering eller återställning av dina app inställningar - läs noggrant infon på skärmen.
 • Säkerhetsvillkor öppnar en internet sida med säkerhet och villkor av denna produkt.

Detaljer om telefonnummer

Detta fönster visar detaljerad information för det valda telefonnumret. Här kan du se det allmänna betyget av ett nummer i form av antal Positiva/Neutrala/Negativa betyg och den kategori som vanligtvis används för numret (den här informationen är sparad off-line i databasen i din mobiltelefon). Du kan också se hur många positiva/neutrala/negativa betyg som numret har fått från Community't.

Tillgängliga Åtgärder:

 • Blockera hjälper dig att skapa negativa betyg för detta nummer för ytterligare blockering. För att aktivera blockering behöver du slå på blockering av nummer med negativt betyg i appen Blockera fönstret.
 • Sätt betyg visar formuläret för att fylla i ditt nya betyg för ett telefonnummer - se nedan.
 • Recensioner laddar och visar Community recensionen för detta nummer. Denna funktion kräver att du är ansluten till internet. Om ditt egna personliga betyg är presenterat kommer den att visas automatiskt (alla är sparade i din mobil) och REDIGERA knappen finns för ytterligare redigering av din recension. Efter du tryckt på denna knappt kommer den att bli grå - du har redan laddat ner betygen. Den förblir grå och recensionerna laddade och visas intill du har startat om telefonen/applikationen.
 • Ringknapps-tryck startar uppringning till nummer.

Telefonnummer-Betyg

Telefonnummer-betyget är fundamentet till varnings och blockerings funktionaliteten. Användaren kan ange detta formulär både från LOGG fönstret genom att klicka på numret och från telefon samtals-detaljen genom att trycka på Sätt-Betyg knappen eller att lägga till ett nytt betyg. Du kan sätta betyg på ett enkelt nummer eller en grupp av nummer genom att använda en mask (var av stjärna bokstaven * används för ersättningen av alla nummer) från numrets slut - använd inte * i början av ett nummer). Du kan antingen skapa ett POSITIVT eller NEGATIVT betyg eller justera/radera ett befintligt betyg. Ditt eget positiva betyg kommer att åsidosätta dom negativa Community betyg och ditt negativa betyg kan åsidosätta positiva Community betyg (huvudregeln är att nummer i Kontakter är förinställt betraktade som positiva). Kolla alltid denna logik när du skapar nya betyg. Vi rekommenderar dig att skapa en betygsregel från LOGG fönstret, vilket kräver att numret måste skrivas i samma form den var när du fick samtalet. Du kan också skapa 2 betyg för specifika nummer och utan internationell landskod som hjälper dig om numret ringer från olika format.

Enskilt eller grupp med nummer
Telefonnummer-Betyget kan definieras för enkla eller grupp nummer. En grupp kan definieras genom användning av *-tecken i slutet av numret. Till exempel 800* kommer definiera betyget för alla nummer som börjar med 800. Via VÄLJ KONTAKT kan du välja ett nummer från Kontaktlistan och skapa en regel för det.

Publikt eller Privat
Som standard är betyget inlämnat till våran Community databas som nytta för våra användare. Om du inte vill göra betyget för respektive nummer publikt, välj detta för att undvika att skicka det till databasen - då kommer betyget endast att lagras i din mobil. I de fallet så behöver du inte fylla i Kategori och Kommentera, välj bara Betyget och tryck på SPARA.

Varning om Betyg

I Varningen som visas för telefonsamtalet kan du hitta all information som krävs för att ta beslut om att ta emot samtalet eller lägga på.

 • Kontakt visar namnet på kontakten som är kopplad till telefonnumret (om det finns tillgängligt).
 • Nummer visar telefonnumret som varningen visas för.
 • Omdöme visar antingen positiv, neutral, negativ eller okänt betyg.
 • Kategori visar den mest använda Kategorin för respektive telefonnummer
 • Community visar den totala statistiken med positiva, neutrala och negativa betyg för Community't
Var vaksam om att Varningsfönstret kommer att visas framför systemets samtalsfönster - om detta är ett problem och systemknapparna är gömda bakom den, dra bara den med fingret till en bättre position, upp eller ner - den kommer att missas position vid framtida samtal.

Tillstånds Konfiguration

Det finns bara få tillstånd som måste godkännas till vår app för att låta den fortsätta köras och hålla skyddet aktivt till fullo. Detta fönster förser en enkel metod om hur du kan ställa in allt nödvändigt tillstånd.

Tillstånd för Telefonkontakter (Android 6+)

Dina Kontakter hjälper oss att fastställa vilka samtal som kommer från 'okända' källor. Vi visar också namn på telefonkontakter istället för telefonnummer i 'Logg' tabben och i telefonnummer-detaljer.

Tillstånd om Samtalsinfo (Android 6+)

Vi måste veta vilket telefonnummer som ringer dig. Utan detta tillstånd så kan inte våran app funka korrekt.

Ställ in Telefonapp som förval (Android 7+)

Android 7 förser oss med nya metoder om hur inkommande samtal filtreras. Det är högst rekommenderat att ställa in våran Telefonapp som förval för att få 100% skydd mot oväntade samtal.

Visa över andra appar (Android 6+)

Denna applikation visar Varnings-fönstret i pågående samtals-fas. Detta bara köras med 'Visa över andra Appar' Tillståndet aktiverat.

Tillgänglighets Tjänst (Om ej satt som förvals telefonapp)

Aktivering av vår Tillgänglighets Tjänst är viktigt för att behålla skyddet aktivt - de flesta minneshanterare behåller denna tjänst aktiv.

Av aktivera Backgrundsoptimering

De flesta minneshanterare kommer att försöka att avsluta alla applikationer i bakgrunden om de inte används på rätt sätt - detta förhindrar våran app från att vara aktiv. Av aktivering av bakgrundsoptimering för våran app hjälper skyddet att vara aktivt.

Av aktivera Skärmlåsningsoptimeringar (Vissa Apparater)

De flesta apparater avslutar onödiga appar varje gång du låser skärmen. Om din apparat har denna funktion, lägg till våran applikation till låsskärmens vit-lista för att behålla skyddet aktivt.

Vanliga frågor

Q: Hur blockerar jag ett telefonnummer?

Skapa negativt betyg för ett telefonnummer och aktivera blockering av negativt betygsatta nummer. Detta kan göras med 3 klick : från LOGG skärmen, välj respektive samtal, tryck på BLOCKERING knappen, klicka på AVBRYT och det privata negativa betyget är skapat - visa den i BETYG fönstret.

Q: Hur av blockerar jag ett telefonnummer?

Anledningen till varför olika nummer är blockerade ligger i en av datakällorna - även Community databasen markerar den som negativ eller ditt eget negativa betyg är skapat. Kolla först om det finns ett negativt betyg på BETYG fönstret för alla nummer och radera den, då kan du också skapa personlig positiv (eller publikt) betyg för den.

Varför ser jag inga Varningar?

Detta kan vara för att våran applikation har stoppats a systemet eller en 3dje parts app. Försök först att starta om din mobil, efter omstarten kolla om våran app körs och om den har all nödvändig tillstånd. Läs gärna Skyddet är inte aktivt felsökning.

Q: Varför fungerar inte blockering för mig?

Försök först att starta om din mobil, efter omstarten kolla om våran app körs och om den har all nödvändig tillstånd. Läs gärna Samtals Blockering funkar inte felsökning.

Varför telefonen ringer innan innan blockering?

Beroende på hastigheten av telefon hårdvaran, mjukvaran och applikations inställningar kan det dröja innan ett samtal blockeras efter många signaler. Av installering av onödiga applikationer som körs i bakgrunden kan utöka reaktions tiden. Ibland hjälper det att starta om mobilen.

Varför fortsätter de att ringa trots att jag blockerar dem?

De kanske inte vet om du använder en blockeringsapparat. Från deras sida så verkar det som numret som du de ringer är bara upptaget. Vissa robotsamtal ignorerar detta och försöker ringa igen. Med föregående versioner av Androids operativ system så är det inte möjligt att spela upp ett meddelande för dom för att de skall veta att du inte är intresserad men om detta ändras i framtiden så kommer vi att lägga till denna funktion.

Hur uppdaterar jag min lokala databas?

Din lokala databas sparas i din mobiltelefon tillsammans med denna applikation, den innehåller nummer och statistik data för dom, utan användarrecensioner. Databasen kollas (och uppdateras om nödvändigt) varje gång du ansluter dig till internet. Din aktuella Version av databasen visas i OM fönstret i det nedre-högra hörnet (text db:xxx). När du klickar på denna text kommer databasen att tvinga en uppdatering - användaren meddelas genom start och slut meddelandet.

Kan jag skydda mitt Fasta Telefoni med Should I Answer?

I grunden ja - du kan åter uppkoppla dina fasta telefoni samtal (eller så kan din operatör göra det) till din mobiltelefon där våran app kan granska dom. upp. Du kan byta ditt fasta telefoni till en internet fungerande apparat om det finns i ditt land - varje Android fungerande apparat kan då ha Should I Answer appen installerad. en fungerande.

Felsökning

Skyddet ej aktivt

Om du har en apparat med Android 7+ då skall du ha ställt in våran app som förvald telefonapp. Kolla till Inställingar. Om allt är inställt (ingen skärm om råd i 'Konfiguration om Tillstånd') visas så kan du försöka starta om din mobil. Om problemet kvarstår så kan du kontakta våran support.

Om du har en apparat med Android 4,5 or 6 så måste våran applikation fortsätta köras! En av de största utmaningarna är Hur vi kan behålla Skyddet Aktivt då otillräckligt stöd från Android är ett faktum. I de flesta fall så måste våran applikation köras för att kunna reagera på nya inkommande samtal.

Tyvärr så har nästan alla telefontillverkare implementerat sina egna batterioptimerare som avslutar bakgrunds applikationer. Du måste manuellt vit-lista våran app för att den ska fortsätta köras. Det är olika utifrån tillverkare och är ofta mer komplicerat än vad det borde vara.

Vi gör vårat bästa för att hjälpa dig med dessa inställningar, därför har vi skapat en speciell 'Konfiguration av Tillstånd' som kan visas via applikationens Inställnings skärm - du kommer att hitta en knapp på den nedre delen. Vi har också färdigställt en artikel med tillverkares specifika detaljer. Kolla gärna in Hur löser du Applikationen är Av aktiverad problemet

Call Blocking does not work

Om du har en apparat med Android 7+ då skall du ha ställt in våran app som förvald Telefonapp. Kolla till Inställingar. Om allt är inställt (ingen skärm om råd i 'Konfiguration om Tillstånd' visas så kan du försöka starta om din mobil. Om problemet kvarstår så kan du kontakta våran support.

Om du har en äldre apparat, kolla in Skyddet ej aktivt. Om skyddet är aktivt så kan problemet vara i tillverkarens Android-modifikationen i din mobil.

Android 4,5 or 6 stödjer inte samtalsblockering. Det enda sättet att blockera samtalet är att använda hackning och interna samtalsmetoder av telefon gränssnittet. Dessa metoder används över alla samtalsblockeringar som finns i Play Store.

Att använda interna gränssnitt betyder inte att det är garanterat 100% att funktion fungerar korrekt på din telefon. Varje tillverkares interna modifikation kan behandla eller byta funktionaliteten.

Användarvillkor

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Integritetspolicy

Integritet är viktigt men kan vara förvirrande. Läs den här förklaringen på vårat agerande när det gäller integriteten i vår applikation.

Telefonkontakter

Vår app skickar inte din kontaktinformation till servern.

Anonym Statistik om Samtal

Denna app skickar ingen samtalsinfo innan du godkänner det. Anonym statistik om telefon samtal från 'nummer som inte finns i din Kontaktlista' är väldigt användbart för oss. Denna statistik hjälper oss att upptäcka nya källor av oönskade samtal. Att tillåta sändning av statistik hjälper vårat Community. Tack!

Sändning av respektive telefonnummer i utbyte av att få användarrecensioner

Visande av användarrecensioner för respektive nummer kräver din tillåtelse för att skicka respektive nummer till vår server. Det kan inte utföras utan din tillåtelse, så Åtkomst-förfrågan visas innan recensionerna laddas ner.

Publicering av egna nummerrecensioner

Om du fyller i och skickar nummerbetyget godkänner du att publicera telefonnumret och all ifylld information på vår webbsida. Vi sparar också teknisk information (tid, IP och operatör) för att lösa problem med illegal verksamhet.

Användning av vår webbtjänst

Vissa funktioner som hämtning av recensioner, databasuppdatering, sökning av telefonnummer.. använder våran webbtjänst. Vår webbtjänst samlar anonym statistik om besökare och tjänsteanvändning. Vänligen läs igenom vår integritetspolicy för vår webbtjänst för detaljerade information.

Uppdateringar för den här policyn

Vi kan komma att uppdatera den här sekretesspolicyn när som helst för att hålla beskrivningen i synk med använd teknologi.

Frågor?

Om du har några frågor angående vår produkt, villkor eller sekretesspolicy, så kan du kontakta oss via mail på support@shouldianswer.net

© 2013-2016 se.shouldianswer.net